STIPENDIER TILL

ENTREPRENÖRER/UNGDOMSIDROTT

I TANUMS KOMMUN, NORRA BOHUSLÄN

Köpmanshuset

JAG VILL GE NÅGOT TILLBAKA

Jan Ericsson, från Hisingen i Göteborg, startade med två tomma händer och skapade stora värden – i flera olika branscher. Återstoden av Jan Ericssons värden har lagts i två stiftelser, som ska stödja ungdomsidrott och entreprenörer i Tanum i norra Bohuslän.

Jan Ericsson är mycket tacksam för det liv han har fått. Nu anser han att det är dags att ge tillbaka en del. Därför har han bildat två stiftelser – en för att stötta ungdomar inom idrott och den andra för att hjälpa entreprenörer att skapa nya jobb. "Idrotten, framför allt hockey och fotboll, var nog avgörande för mitt liv", säger han.

Utan idrotten hade risken varit stor att jag hade hamnat lite på sned. Jag vill också stötta människor som skapar nya arbeten i min hemortskommun Tanum. När det gäller Idrottsstiftelsen, så kan det handla om stipendier för fotbollsresor, träningsläger men även enkla saker som att något barn behöver nytt tennisracket etc. Alla ungdomar är välkomna att söka bidrag.

Stiftelsen som ska gagna företagsamhet kommer att dela ut ett större belopp årligen. Nystartade bolag som skapar arbeten i närkommun premieras.

”Jan Ericsson växte upp på Hisingen i Göteborg på 1940/50 talet. Området kryllade av ungar och många familjer hade det tämligen knapert. Barnen ägnade sig åt sport och idrott eller hamnade i olika ”gangstergäng”. Jan Ericsson höll sig borta från fifflet och spelade istället fotboll och ishockey. Idag är han mycket tacksam för vad idrotten kom att betyda för honom. Senare utbildade sig Jan Ericsson till radartekniker och tog anställning vid Aga i Göteborg och arbetade med radiokommunikation. Efter en tid startade han eget, men sålde efter tre-fyra år och bytte bransch, till entreprenad med gräv- och sopmaskiner. Bolaget expanderade snabbt och diversifierade in i spedition och stenindustrin.

1984 köpte Electrolux ut Jan Ericsson och han bytte bransch igen, till fastigheter.

I dagsläget har Jan Ericsson trappat ned. Han har bildat två stiftelser som ska stödja ungdomsidrott respektive företagsamhet i Tanums kommun i Bohuslän. Han har även givit en privat gåva till Grebbestads fotbollsklubb på två miljoner kronor för att ungdomarna ska kunna spela på konstgräs.”

Jan Ericsson, Entreptrenör

Grundare och styrelseordförande i stiftelserna

Lennart Olsson, Ekonom

Styrelseledamot i stiftelserna

Magnus Widengård

Styrelseledamot i stiftelserna

Petra Hansson

Styrelseledamot i stiftelserna

Stadgar

Stadgar för Stiftelsen 

Jan Ericsson Minnesfond

Stadgar för unga idrottsutövare i Tanums kommun (pdf-fil)

Hämta stadgar

Stadgar för entreprenörer i Tanums kommun (pdf-fil)

Hämta stadgar

Stipendiater

Våren 2018 och 2019

Stipendiater som har tagit emot utdelning från Stiftelsen Jan Ericsson minnesfond.